Lunes 9  de noviembre | monday, november 9th

Martes 10 de noviembre | Tuesday, november 10th

Miércoles 11  de noviembre | Wednesday, november 11th

Jueves 12 de Noviembre | Thursday, November 12th